ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

შემაჯამებელი სავარჯიშოები თვითშემოწმებისთვის

წარმოგიდნეგნთ შემაჯამებელ სავარჯიშოებს თვითშემოწმებისთვის

ბუნება

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

გაზიარება