ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

 • ქართული ლექსიკონი გიორგი ცოცანიძე  ნანა ლოლაძე  ქეთევან დათუკიშვილი 

  "ქართული ლექსიკონი" პირველი ქართული ილუსტრირებული სასწავლო განმარტებითი ლექსიკონია და მოიცავს თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის აქტიურ სიტყვიერ მარაგს. მასში ასახულია უკანასკნელ ათწლეულებში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენების შედეგად გაჩენილი ნეოლოგიზმებიც.

  ლექსიკონი სასწავლო დანიშნულებისაა, ამიტომ მასში ზოგიერთ სალექსიკონო ერთეულთან მითითებულია პარონიმი და ყველაზე გავრცელებული ორთოგრაფიული შეცდომები. სახელები მოცემულია სახელობითი ბრუნვის, ხოლო ზმნები - საწყისის ფორმით.

  ლექსიკონს ახლავს დანართები: ზმნის პირიანი ფორმების საძიებელი, გეოგრაფიული სახელების საძიებელი და რიცხვითი სახელების საძიებელი.

  "ქართულ ლექსიკონში" შესულია:

  25 ათასზე მეტი სალექსიკონო ერთეული

  29 ათასამდე ზმნური ფორმა

  9 ათასამდე ნაწარმოები სიტყვა და ფრაზა

  კალათში დამატება ფასი: 25.9 ლარი
 • თუშური ლექსიკონი გიორგი ცოცანიძე 

  ეს ლექსიკონი ქართული ენის თუშური დიალექტის ლექსიკურ თავისებურებებს აღნუსხავს. თავს უყრის თუშურ ლექსიკურ და სემანტიკურ დიალექტიზმებს – საერთო ქართული ლექსიკის იმ ნაწილს, რომელიც სპეციფიკურია თუშური დიალექტური მეტყველებისათვის.

  კალათში დამატება ფასი: 19 ლარი
 • ბუნება (ილუსტრირებული ლექსიკონი) მაია ბლიაძე  ლია თევზაძე 

  ბუნების ილუსტრირებული ლექსიკონი საუკეთესო დამხმარე  საშუალებაა დაწყებითი სკოლის მოსწავლეთათვის, რომ­­ლებიც პირველად ეცნობიან საბუნებისმეტყველო საგნების – ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, ფიზიკისა და ქიმიის საფუძვლებს.წიგნში ნათლად და გასაგები ენითაა განმარტებული 750-მდე საბუნების­მეტყველო ტერმინი და ცნება, ამასთან ისეთი სალექ­სიკონო ერთეულებიც, რომლებიც ბოლო პერიოდში დამკვიდრდა, აქტუალურია და ფართოდ გამოიყენება საზოგადოებაში.

  კალათში დამატება ფასი: 9.9 ლარი
 • გეოგრაფია (ლექსიკონი+ცნობარი)

   

  ძალიან საინტერესო, ახალი, უნივერსალური გამოცემა, რომელიც ერთნაირად დააინტერესებს როგორც სკოლის მოსწავლეებს, ასევე სტუდენტებს, შესაბამისად, გეოგრაფიის პედაგოგებსა და ლექტორებს.

   

  კალათში დამატება ფასი: 11 ლარი
 • მხიარული სიტყვები

  ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი

  კალათში დამატება ფასი: 12 ლარი