ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - გეოგრაფია (2014)

  წიგნში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და ტესტები.

  კალათში დამატება ფასი: 7.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - ქიმია (2014)

  წიგნში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და ტესტები. ყურადღება! ყოველ წიგნში მოთავსებულია უნიკალური კოდი.

  კალათში დამატება ფასი: 7.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - ბიოლოგია (2014)

  წიგნში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და ტესტები.

  კალათში დამატება ფასი: 7.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - ფიზიკა (2014)

  წიგნში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და ტესტები.

  კალათში დამატება ფასი: 7.9 ლარი
 • ისტორია მე-7 კლასი

  გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ლალი ფირცხალავა

  კალათში დამატება ფასი: 15 ლარი
 • გეოგრაფია

  კრებულში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა - ახსნილია გეოგრაფიის ძირითადი დებულებები და განმარტებულია ტერმინები. ყოველი თემის ბოლოს მოცემულია ტესტები თვითშეფასებისთვის, რომელსაც თან ახლავს პასუხები. ეს წიგნი დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სატესტო გამოცდების სწრაფად მომზადებაში დაეხმარება.

  კალათში დამატება ფასი: 6.9 ლარი
 • ქიმია

  კრებულში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა - ახსნილია ქიმიის ძირითადი დებულებები და განმარტებულია ტერმინები. ყოველი თემის ბოლოს მოცემულია ტესტები თვითშეფასებისთვის, რომელსაც თან ახლავს პასუხები. ეს წიგნი დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სატესტო გამოცდების სწრაფად მომზადებაში დაეხმარება.

  კალათში დამატება ფასი: 6.9 ლარი
 • ფიზიკა

  კრებულში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა - ახსნილია ფიზიკის ძირითადი დებულებები და განმარტებულია ტერმინები. ყოველი თემის ბოლოს მოცემულია ტესტები თვითშეფასებისთვის, რომელსაც თან ახლავს პასუხები. ეს წიგნი დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სატესტო გამოცდების სწრაფად მომზადებაში დაეხმარება.

  კალათში დამატება ფასი: 6.9 ლარი
 • ბიოლოგია

  კრებულში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა - ახსნილია ბიოლოგიის ძირითადი დებულებები და განმარტებულია ტერმინები. ყოველი თემის ბოლოს მოცემულია ტესტები თვითშეფასებისთვის, რომელსაც თან ახლავს პასუხები. ეს წიგნი დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სატესტო გამოცდების სწრაფად მომზადებაში დაეხმარება.

  კალათში დამატება ფასი: 6.9 ლარი
 • გეოგრაფია (თეორიული კურსი აბიტურიენტებისათვის)

  დამხმარე სახელმძღვანელო "გეოგრაფია – თეორიული კურსი" მომზადებულია აბიტურიენტებისთვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამის გათვალისწინებით. სახელმძღვანელოს მიზანია, გაუადვილოს აბიტურიენტებს სკოლაში შესწავლილი მთელი მასალის გამეორება და სისტემაში მოყვანა. სახელმძღვანელო ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მოსწავლეებს გამოსაშვები გამოცდებისათვის მოსამზადებლად.

   

  ავტორები: მაია ბლიაძე, გია ჭანტურია, დავით კერესელიძე

  კალათში დამატება ფასი: 9.9 ლარი