ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - გეოგრაფია

  კრებულში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა - ახსნილია გეოგრაფიის ძირითადი დებულებები და განმარტებულია ტერმინები. ყოველი თემის ბოლოს მოცემულია ტესტები თვითშეფასებისთვის, რომელსაც თან ახლავს პასუხები. ეს წიგნი დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სატესტო გამოცდების სწრაფად მომზადებაში დაეხმარება.

  კალათში დამატება ფასი: 6.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - ქიმია

  კრებულში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა - ახსნილია ქიმიის ძირითადი დებულებები და განმარტებულია ტერმინები. ყოველი თემის ბოლოს მოცემულია ტესტები თვითშეფასებისთვის, რომელსაც თან ახლავს პასუხები. ეს წიგნი დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სატესტო გამოცდების სწრაფად მომზადებაში დაეხმარება.

  კალათში დამატება ფასი: 6.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - ფიზიკა

  კრებულში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა - ახსნილია ფიზიკის ძირითადი დებულებები და განმარტებულია ტერმინები. ყოველი თემის ბოლოს მოცემულია ტესტები თვითშეფასებისთვის, რომელსაც თან ახლავს პასუხები. ეს წიგნი დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სატესტო გამოცდების სწრაფად მომზადებაში დაეხმარება.

  კალათში დამატება ფასი: 6.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - ბიოლოგია

  კრებულში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა - ახსნილია ბიოლოგიის ძირითადი დებულებები და განმარტებულია ტერმინები. ყოველი თემის ბოლოს მოცემულია ტესტები თვითშეფასებისთვის, რომელსაც თან ახლავს პასუხები. ეს წიგნი დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სატესტო გამოცდების სწრაფად მომზადებაში დაეხმარება.

  კალათში დამატება ფასი: 6.9 ლარი
 • გეოგრაფია (თეორიული კურსი აბიტურიენტებისათვის)

  დამხმარე სახელმძღვანელო "გეოგრაფია – თეორიული კურსი" მომზადებულია აბიტურიენტებისთვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამის გათვალისწინებით. სახელმძღვანელოს მიზანია, გაუადვილოს აბიტურიენტებს სკოლაში შესწავლილი მთელი მასალის გამეორება და სისტემაში მოყვანა. სახელმძღვანელო ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მოსწავლეებს გამოსაშვები გამოცდებისათვის მოსამზადებლად.

   

  ავტორები: მაია ბლიაძე, გია ჭანტურია, დავით კერესელიძე

  კალათში დამატება ფასი: 9.9 ლარი
 • Optimal B1 (ტესტების რვეული)

  გერმანული ენის შემსწავლელი სახელმძღვანელო Optimal

  დონე B1 (ტესტების რვეული)

  კალათში დამატება ფასი: 3.9 ლარი
 • Optimal B1 (მოსწავლის რვეული)

  გერმანული ენის შემსწავლელი სახელმძღვანელო Optimal

  დონე B1 (მოსწავლის რვეული)

  კალათში დამატება ფასი: 3.9 ლარი
 • Optimal B1 (მოსწავლის წიგნი)

  გერმანული ენის შემსწავლელი სახელმძღვანელო Optimal

  დონე B1 (მოსწავლის წიგნი)

  კალათში დამატება ფასი: 8.9 ლარი
 • Optimal A2 (ტესტების რვეული)

  გერმანული ენის შემსწავლელი სახელმძღვანელო Optimal

  დონე  A2 (ტესტების რვეული)

  კალათში დამატება ფასი: 3.9 ლარი
 • Optimal A2 (მოსწავლის რვეული)

  გერმანული ენის შემსწავლელი სახელმძღვანელო Optimal

  დონე  A2 (მოსწავლის რვეული)

  კალათში დამატება ფასი: 3.9 ლარი