ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - გეოგრაფია (მეორე გამოცემა)

  განახლებულ გამოცემას დაემატა +500 ელექტრონული ტესტი. 

   

  წიგნში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და ტესტები. ყურადღება! ყოველ წიგნში მოთავსებულია უნიკალური კოდი. ეს კოდი შეიყვანეთ სპეციალურ აპლიკაციაში, რომელიც განთავსებულია გამომცემლობის ოფიციალურ Facebook გვერდზე.

   

  ერთი კოდის გამოყენება შეუძლია მხოლოდ ერთ მომხმარებელს. ელექტრონული ტესტები შეიძლება ჩააბაროთ როგორც თემების მიხედვით, ასევე შერეულად.

   

  გაიხსენეთ თეორიული მასალა ამ წიგნის მიხედვით და მოაწყვეთ საატესტატო გამოცდების სიმულაცია სახლში!

  კალათში დამატება ფასი: 10.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - ქიმია (მეორე გამოცემა)

  განახლებულ გამოცემას დაემატა +500 ელექტრონული ტესტი. 

   

  წიგნში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და ტესტები. ყურადღება! ყოველ წიგნში მოთავსებულია უნიკალური კოდი. ეს კოდი შეიყვანეთ სპეციალურ აპლიკაციაში, რომელიც განთავსებულია გამომცემლობის ოფიციალურ Facebook გვერდზე.

   

  ერთი კოდის გამოყენება შეუძლია მხოლოდ ერთ მომხმარებელს. ელექტრონული ტესტები შეიძლება ჩააბაროთ როგორც თემების მიხედვით, ასევე შერეულად.

   

  გაიხსენეთ თეორიული მასალა ამ წიგნის მიხედვით და მოაწყვეთ საატესტატო გამოცდების სიმულაცია სახლში!

  კალათში დამატება ფასი: 10.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - ბიოლოგია (მეორე გამოცემა)

  განახლებულ გამოცემას დაემატა +500 ელექტრონული ტესტი. 

   

  წიგნში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და ტესტები. ყურადღება! ყოველ წიგნში მოთავსებულია უნიკალური კოდი. ეს კოდი შეიყვანეთ სპეციალურ აპლიკაციაში, რომელიც განთავსებულია გამომცემლობის ოფიციალურ Facebook გვერდზე.

   

  ერთი კოდის გამოყენება შეუძლია მხოლოდ ერთ მომხმარებელს. ელექტრონული ტესტები შეიძლება ჩააბაროთ როგორც თემების მიხედვით, ასევე შერეულად.

   

  გაიხსენეთ თეორიული მასალა ამ წიგნის მიხედვით და მოაწყვეთ საატესტატო გამოცდების სიმულაცია სახლში!

  კალათში დამატება ფასი: 10.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - ფიზიკა (მეორე გამოცემა)

  განახლებულ გამოცემას დაემატა +500 ელექტრონული ტესტი. 

   

  წიგნში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და ტესტები. ყურადღება! ყოველ წიგნში მოთავსებულია უნიკალური კოდი. ეს კოდი შეიყვანეთ სპეციალურ აპლიკაციაში, რომელიც განთავსებულია გამომცემლობის ოფიციალურ Facebook გვერდზე.

   

  ერთი კოდის გამოყენება შეუძლია მხოლოდ ერთ მომხმარებელს. ელექტრონული ტესტები შეიძლება ჩააბაროთ როგორც თემების მიხედვით, ასევე შერეულად.

   

  გაიხსენეთ თეორიული მასალა ამ წიგნის მიხედვით და მოაწყვეთ საატესტატო გამოცდების სიმულაცია სახლში!

  კალათში დამატება ფასი: 10.9 ლარი
 • გეოგრაფია - თეორიული კურსი

  დამხმარე სახელმძღვანელო "გეოგრაფია - თეორიული კურსი" მომზადებულია გამოცდების პროგრამის გათვალისწინებით. სახელმძღვანელოს მიზანია, გაუადვილოს აბიტურიენტებს სკოლაში შესწავლილი მთელი მასალის გამეორება და სისტემაში მოყვანა. სახელმძღვანელო ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მოსწავლეებს, ეფექტიანად მოემზადონ გამოსაშვები გამოცდებისთვის.

  კალათში დამატება ფასი: 12.9 ლარი
 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის

  კრებული სამი მნიშვნელოვანი ნაწილისგან შედგება: გრამატიკა, არგუმენტირებული ესე, ტექსტების გააზრება და თხზულების დაწერა. გრამატიკის როგორც თეორიული ნაწილი, ასევე პრაქტიკული დავალებები კარგი მასალაა ნებისმიერი მოსწავლისათვის საატესტატო გამოცდების წინ მოსამზადებლადაც.

  კალათში დამატება ფასი: 19.9 ლარი
 • გეოგრაფია - ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის

  კრებულში სხვადასხვა სახის დავალებებია მოცემული. მათ შორის: კითხვები არჩევითი პასუხებით, გეოგრაფიული ობიექტების დალაგება მოცემული პირობის თანახმად, შესაბამისობის დადგენა, გეოგრაფიული ამოცანები, ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები, ტექსტის ანალიზი, ცხრილებსა და დიაგრამებზე მუშაობა, ტოპოგრაფიულ რუკებზე მუშაობა. დავალებები შედგენილია ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამის გათვალისწინებით.

  კალათში დამატება ფასი: 13.9 ლარი
 • ქართული ენა - გრამატიკა და მართლწერა (მესამეკლასელთათვის) ნინო გორდელაძე  თინათინ კუხიანიძე 

  სერია "ნამდვილი და მოგონილი ამბები" შექმნილია I-VI კლასების მოსწავლეებისათვის "კითხვის საათის" სპეციფიკის გათვალისწინებით.

  კალათში დამატება ფასი: 5.9 ლარი
 • ქართული ენა - გრამატიკა და მართლწერა (მეორეკლასელთათვის) ნინო გორდელაძე  თინათინ კუხიანიძე 

  სერია "ნამდვილი და მოგონილი ამბები" შექმნილია I-VI კლასების მოსწავლეებისათვის "კითხვის საათის" სპეციფიკის გათვალისწინებით.

  კალათში დამატება ფასი: 5.9 ლარი
 • მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის - გეოგრაფია (2014)

  წიგნში შესულია პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და ტესტები.

  კალათში დამატება ფასი: 7.9 ლარი